Go to YxineFF  

YxineFF - Yxine Film Fest is an online international short film festival on www.yxineff.com. YxineFF 2014 kicks off on 19.09.2014.

** (This is not officially YxineFF Tumblr, just special gift from fan)
[ĐANG CHIẾU] Hint (2012)
Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/hint-2012/
Một người đàn ông và một người đàn bà gặp nhau trong lớp học nhảy. Người đàn ông cố gắng tiếp cận người đàn bà, nhưng bà có vẻ lại thích anh chàng giáo viên dạy nhảy đẹp mã hơn, chưa kể bà vẫn vướng víu với cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Một ngày kia, bà có đủ can đảm để thể hiện tình cảm của mình với anh chàng giáo viên, nhưng anh ta chẳng mấy chú ý. Buổi học nhảy tiếp theo, bà được biết một tin bất ngờ khiến cuộc đời bà phải thay đổi mãi mãi.
Đạo diễn: Adi Bar Yossef
Sản xuất: Itai Akirav
Biên kịch: Adi Bar Yossef
Quay phim: Michal Aronzor
Dựng phim: Or Siraii
———
[NOW SCREENING] Hint (2012)
Watch the film online at http://www.yxineff.com/film/hint-2012/
A man and a woman meet each other in a dancing class, he tries to approach her but she seems to be interested in their handsome teacher and stuck in her unhappy marriage. One day, she pulls herself together to express her admiration to the teacher but he doesn’t pay much attention. The next time she comes into the dancing room, she learns a bad news which changes her life forever.
Director: Adi Bar Yossef
Producer: Itai Akirav
Screenplay Writer: Adi Bar Yossef
Cinematographer: Michal Aronzor
Editor: Or Siraii

[ĐANG CHIẾU] Hint (2012)

Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/hint-2012/

Một người đàn ông và một người đàn bà gặp nhau trong lớp học nhảy. Người đàn ông cố gắng tiếp cận người đàn bà, nhưng bà có vẻ lại thích anh chàng giáo viên dạy nhảy đẹp mã hơn, chưa kể bà vẫn vướng víu với cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Một ngày kia, bà có đủ can đảm để thể hiện tình cảm của mình với anh chàng giáo viên, nhưng anh ta chẳng mấy chú ý. Buổi học nhảy tiếp theo, bà được biết một tin bất ngờ khiến cuộc đời bà phải thay đổi mãi mãi.

Đạo diễn: Adi Bar Yossef

Sản xuất: Itai Akirav

Biên kịch: Adi Bar Yossef

Quay phim: Michal Aronzor

Dựng phim: Or Siraii

———

[NOW SCREENING] Hint (2012)

Watch the film online at http://www.yxineff.com/film/hint-2012/

A man and a woman meet each other in a dancing class, he tries to approach her but she seems to be interested in their handsome teacher and stuck in her unhappy marriage. One day, she pulls herself together to express her admiration to the teacher but he doesn’t pay much attention. The next time she comes into the dancing room, she learns a bad news which changes her life forever.

Director: Adi Bar Yossef

Producer: Itai Akirav

Screenplay Writer: Adi Bar Yossef

Cinematographer: Michal Aronzor

Editor: Or Siraii

3 hours ago
0 notes
[ĐANG CHIẾU] La Berceuse (2014)
Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/la-berceuse-2014
Người đàn ông nọ sống trong căn nhà rất cũ, thừa kế lại từ đời cụ kị. Anh ghi lại giấc mơ của mình vào những cuộn băng video, cố gắng tìm lại những ký ức về những ngày hạnh phúc. Một ngày kia, anh phát hiện ra có một cô gái sống trong chính ngôi nhà của mình. Cô đưa ra những mệnh lệnh, hỏi anh những điều anh chưa bao giờ dám hỏi bản thân. Từ khi cô xuất hiện, anh không thể nào ngủ lại được nữa, và anh buộc phải tìm cách để giải quyết chuyện đó.
Đạo diễn: Littichai Siriprasitpong
Sản xuất: Justine Janvier-Siriprasitpong
Biên kịch: Littichai Siriprasitpong
Quay phim: Darius Shah
Dựng phim: Apichet Jaruteerachon
——-

[NOW SCREENING] La Berceuse (2014)
Watch online at http://www.yxineff.com/en/film/la-berceuse-2014
A mans lives in a very old house, records his dreams into videotapes. He talks to himself, tries hard to capture and recollect all the memories. One day, he discovers that there is girl lives in the same house with him. She gives him orders; ask him the questions that he never dare to ask himself. Once she appears in his life, the man can not sleep anymore, and he has to find a solution for that.
Director: Littichai Siriprasitpong
Producer: Justine Janvier-Siriprasitpong
Writer: Littichai Siriprasitpong
Cinematographer: Darius Shah
Editor: Apichet Jaruteerachon

[ĐANG CHIẾU] La Berceuse (2014)

Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/la-berceuse-2014

Người đàn ông nọ sống trong căn nhà rất cũ, thừa kế lại từ đời cụ kị. Anh ghi lại giấc mơ của mình vào những cuộn băng video, cố gắng tìm lại những ký ức về những ngày hạnh phúc. Một ngày kia, anh phát hiện ra có một cô gái sống trong chính ngôi nhà của mình. Cô đưa ra những mệnh lệnh, hỏi anh những điều anh chưa bao giờ dám hỏi bản thân. Từ khi cô xuất hiện, anh không thể nào ngủ lại được nữa, và anh buộc phải tìm cách để giải quyết chuyện đó.

Đạo diễn: Littichai Siriprasitpong

Sản xuất: Justine Janvier-Siriprasitpong

Biên kịch: Littichai Siriprasitpong

Quay phim: Darius Shah

Dựng phim: Apichet Jaruteerachon

——-

[NOW SCREENING] La Berceuse (2014)

Watch online at http://www.yxineff.com/en/film/la-berceuse-2014

A mans lives in a very old house, records his dreams into videotapes. He talks to himself, tries hard to capture and recollect all the memories. One day, he discovers that there is girl lives in the same house with him. She gives him orders; ask him the questions that he never dare to ask himself. Once she appears in his life, the man can not sleep anymore, and he has to find a solution for that.

Director: Littichai Siriprasitpong

Producer: Justine Janvier-Siriprasitpong

Writer: Littichai Siriprasitpong

Cinematographer: Darius Shah

Editor: Apichet Jaruteerachon

3 hours ago
0 notes
[ĐANG CHIẾU] Self-portrait (2013)
Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/self-portrait-2013
Chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh tìm kiếm người mẫu cho dự án chân dung của mình. Một đêm nọ, bị thu hút bởi vẻ ngoài của một cô gái điếm đứng đường, anh trả tiền để cô đồng ý về studio chụp ảnh. Cuộc gặp gỡ lạ lùng và những cảm xúc thoáng qua chỉ còn lưu lại dấu vết trong những bức ảnh chân dung.
Đạo diễn: Trịnh Đình Lê Minh
Sản xuất: Kelly Ota, Lauren Kinsler
Biên kịch: Trịnh Đình Lê Minh
Quay phim: Allen Ho
Dựng phim: Trịnh Đình Lê Minh

————-
[NOW Screening] Self-portrait (2013)
Watch online at http://www.yxineff.com/film/self-portrait-2013
A photographer is in search of models for his portrait project. One night, feeling attracted to a prostitute’s look, he paid her to be his model. What remains from the strange encounter and the fleeting emotions are only the portrait photos.
Director: MINH Trinh Dinh Le
Producer: Kelly Ota, Lauren Kinsler
Writer: MINH Trinh Dinh Le
Cienatographer: Allen Ho
Editor: MINH Trinh Dinh Le

[ĐANG CHIẾU] Self-portrait (2013)

Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/self-portrait-2013

Chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh tìm kiếm người mẫu cho dự án chân dung của mình. Một đêm nọ, bị thu hút bởi vẻ ngoài của một cô gái điếm đứng đường, anh trả tiền để cô đồng ý về studio chụp ảnh. Cuộc gặp gỡ lạ lùng và những cảm xúc thoáng qua chỉ còn lưu lại dấu vết trong những bức ảnh chân dung.

Đạo diễn: Trịnh Đình Lê Minh

Sản xuất: Kelly Ota, Lauren Kinsler

Biên kịch: Trịnh Đình Lê Minh

Quay phim: Allen Ho

Dựng phim: Trịnh Đình Lê Minh

————-

[NOW Screening] Self-portrait (2013)

Watch online at http://www.yxineff.com/film/self-portrait-2013

A photographer is in search of models for his portrait project. One night, feeling attracted to a prostitute’s look, he paid her to be his model. What remains from the strange encounter and the fleeting emotions are only the portrait photos.

Director: MINH Trinh Dinh Le

Producer: Kelly Ota, Lauren Kinsler

Writer: MINH Trinh Dinh Le

Cienatographer: Allen Ho

Editor: MINH Trinh Dinh Le

1 day ago
0 notes
[ĐANG CHIẾU] Bánh Mơ (2014)
Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/banh-mo-2014
"Là con gái thật tuyệt" - đó là lời một bài hát được giới trẻ yêu thích. Thế nhưng với hai cô nữ sinh của Bánh mơ, việc làm con gái chứa toàn là phiền nhiễu. Hai cô chỉ ước được làm con trai và cho rằng như thế sẽ có thể vứt bỏ hết mọi gánh nặng cuộc sống. Ngạn ngữ có câu "Hãy cẩn thận với những điều ước, bởi có ngày bạn sẽ được toại nguyện"… với những chiếc bánh mơ. Nếu thật thế, thì sao?
Đạo diễn: Phạm Đặng Tường Vy
Biên kịch: Lê Vũ Thanh Nhi
Quay phim: Trần Ngọc Châu
Dựng phim: Nguyễn Trọng Khoa, Ngô Minh Thanh
——-
[NOW SCREENING] Dream Puff (2014)
Watch online at http://www.yxineff.com/en/film/banh-mo-2014
"It’s wonderful to be girls" – those are the lyrics of a popular song among Vietnamese youths. Yet for two schoolgirls of Dream Puff, being girl is all nuisance. They wish to be boys, that way they can shed on their life burdens. People say "Be careful with what you wish for, you may as well get it"… with Dream Puff. If so, then what happens?
Director: VY Pham Dang Tuong
Screenplay Writer: NHI Le Vu Thanh
Cinematographer: CHAU Tran Ngoc
Editor: KHOA Nguyen Trong, THANH Ngo Minh

[ĐANG CHIẾU] Bánh Mơ (2014)

Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/banh-mo-2014

"Là con gái thật tuyệt" - đó là lời một bài hát được giới trẻ yêu thích. Thế nhưng với hai cô nữ sinh của Bánh mơ, việc làm con gái chứa toàn là phiền nhiễu. Hai cô chỉ ước được làm con trai và cho rằng như thế sẽ có thể vứt bỏ hết mọi gánh nặng cuộc sống. Ngạn ngữ có câu "Hãy cẩn thận với những điều ước, bởi có ngày bạn sẽ được toại nguyện"… với những chiếc bánh mơ. Nếu thật thế, thì sao?

Đạo diễn: Phạm Đặng Tường Vy

Biên kịch: Lê Vũ Thanh Nhi

Quay phim: Trần Ngọc Châu

Dựng phim: Nguyễn Trọng Khoa, Ngô Minh Thanh

——-

[NOW SCREENING] Dream Puff (2014)

Watch online at http://www.yxineff.com/en/film/banh-mo-2014

"It’s wonderful to be girls" – those are the lyrics of a popular song among Vietnamese youths. Yet for two schoolgirls of Dream Puff, being girl is all nuisance. They wish to be boys, that way they can shed on their life burdens. People say "Be careful with what you wish for, you may as well get it"… with Dream Puff. If so, then what happens?

Director: VY Pham Dang Tuong

Screenplay Writer: NHI Le Vu Thanh

Cinematographer: CHAU Tran Ngoc

Editor: KHOA Nguyen Trong, THANH Ngo Minh

1 day ago
0 notes
Sắc Màu Dịu Êm (2014)
Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/sac-mau-diu-em-2014
Bộ phim ngắn này hệt như tình yêu đôi trẻ mà nó mô tả: đầy những ngập ngừng, bỡ ngỡ, đôi khi như không hiểu rõ chính mình, cảm xúc và hình ảnh rời rạc như xâu chuỗi những mảnh ký ức. Hướng tới tái hiện một tâm trạng hơn là một cốt truyện, Sắc màu dịu êm chính là những rung cảm của tuổi trẻ dưới hình hài điện ảnh.
Đạo diễn: Nguyễn Trung Kiên, Đặng Ngọc Thảo Anh
Sản xuất: Nguyễn Trung Kiên
Biên kịch: Nguyễn Trung Kiên, Đặng Ngọc Thảo Anh
Quay phim: Nguyễn Trung Kiên
Dựng phim: Nguyễn Trung Kiên

——-

Soft Colours (2014)
Watch this film online at http://www.yxineff.com/en/film/sac-mau-diu-em-2014
This short film appears exactly like the love story of the couple it portrays: full of hesistation and genuine surprise, sometimes unsure of itself, scattered series of emotions and images seemingly resemble fractions of memories. Aiming towards a feeling rather than a plot, Soft Colours is precisely the youthful emotional throb in cinematic form.
Director: KIEN Nguyen Trung, ANH Dang Ngoc Thao
Producer: KIEN Nguyen Trung
Screenplay Writer: KIEN Nguyen Trung, ANH Dang Ngoc Thao
Cinematographer: KIEN Nguyen Trung
Editor: KIEN Nguyen Trung

Sắc Màu Dịu Êm (2014)

Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/sac-mau-diu-em-2014

Bộ phim ngắn này hệt như tình yêu đôi trẻ mà nó mô tả: đầy những ngập ngừng, bỡ ngỡ, đôi khi như không hiểu rõ chính mình, cảm xúc và hình ảnh rời rạc như xâu chuỗi những mảnh ký ức. Hướng tới tái hiện một tâm trạng hơn là một cốt truyện, Sắc màu dịu êm chính là những rung cảm của tuổi trẻ dưới hình hài điện ảnh.

Đạo diễn: Nguyễn Trung Kiên, Đặng Ngọc Thảo Anh

Sản xuất: Nguyễn Trung Kiên

Biên kịch: Nguyễn Trung Kiên, Đặng Ngọc Thảo Anh

Quay phim: Nguyễn Trung Kiên

Dựng phim: Nguyễn Trung Kiên

——-

Soft Colours (2014)

Watch this film online at http://www.yxineff.com/en/film/sac-mau-diu-em-2014

This short film appears exactly like the love story of the couple it portrays: full of hesistation and genuine surprise, sometimes unsure of itself, scattered series of emotions and images seemingly resemble fractions of memories. Aiming towards a feeling rather than a plot, Soft Colours is precisely the youthful emotional throb in cinematic form.

Director: KIEN Nguyen Trung, ANH Dang Ngoc Thao

Producer: KIEN Nguyen Trung

Screenplay Writer: KIEN Nguyen Trung, ANH Dang Ngoc Thao

Cinematographer: KIEN Nguyen Trung

Editor: KIEN Nguyen Trung

1 day ago
0 notes
[ĐANG CHIẾU] TAYA (2013)
Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/taya-2013/
Sống trong một khu dân cư nghèo, đám trẻ con rất hạnh phúc với những trò chơi đơn giản của chúng mỗi ngày như trốn tìm, chọi lon. Những trò chơi không chỉ thú vị trong đời thực mà còn vô cùng gay cấn trong trí tưởng tượng của chúng. Tuy nhiên, khán giả sớm phát hiện ra rằng tinh thần trong sáng của chúng phản ánh lại một điều khác hẳn. Những trò chơi giản dị trong hiện tại thực ra lại là sự chuẩn bị cho những điều chúng sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Đạo diễn: Adi Bontuyan
Sản xuất: Adi Bontuyan
Biên kịch: Adi Bontuyan
Quay phim: Francis Beltejar
Dựng phim: Adi Bontuyan
——-
[NOW SCREENING] TAYA (2013)
Watch this film online at http://www.yxineff.com/en/film/taya-2013/
Living in a lower-class community, a group of children are happy with their daily games such as hide and seek, shooting the cans. The games are not only fun in their real life but also thrilling in their imagination. However, we soon discover that their innocent attitude reflects something else. The simple games they play at the present are their preparation for the challenge in future.
Director: Adi Bontuyan
Producer: Adi Bontuyan
Screenplay Writer: Adi Bontuyan
Cinematographer: Francis Beltejar
Editor: Adi Bontuyan

[ĐANG CHIẾU] TAYA (2013)

Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/taya-2013/

Sống trong một khu dân cư nghèo, đám trẻ con rất hạnh phúc với những trò chơi đơn giản của chúng mỗi ngày như trốn tìm, chọi lon. Những trò chơi không chỉ thú vị trong đời thực mà còn vô cùng gay cấn trong trí tưởng tượng của chúng. Tuy nhiên, khán giả sớm phát hiện ra rằng tinh thần trong sáng của chúng phản ánh lại một điều khác hẳn. Những trò chơi giản dị trong hiện tại thực ra lại là sự chuẩn bị cho những điều chúng sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Đạo diễn: Adi Bontuyan

Sản xuất: Adi Bontuyan

Biên kịch: Adi Bontuyan

Quay phim: Francis Beltejar

Dựng phim: Adi Bontuyan

——-

[NOW SCREENING] TAYA (2013)

Watch this film online at http://www.yxineff.com/en/film/taya-2013/

Living in a lower-class community, a group of children are happy with their daily games such as hide and seek, shooting the cans. The games are not only fun in their real life but also thrilling in their imagination. However, we soon discover that their innocent attitude reflects something else. The simple games they play at the present are their preparation for the challenge in future.

Director: Adi Bontuyan

Producer: Adi Bontuyan

Screenplay Writer: Adi Bontuyan

Cinematographer: Francis Beltejar

Editor: Adi Bontuyan

3 hours ago
0 notes
[ĐANG CHIẾU] Thoát (2014)
Xem trực tuyến tại: http://www.yxineff.com/film/thoat-2014/
Một thể nghiệm kể chuyện cô đọng tập trung vào một tình huống, một nhân vật và một câu hỏi: chàng trai tỉnh dậy trong đau đớn và phát hiện mình bị mắc trong một đống đổ nát với một chân đã gãy còn kẹt dưới đống gạch vụn, anh phải làm gì để thoát ra?
Đạo diễn: Nguyễn Minh Huy - Alou
Sản xuất: Nguyễn Minh Huy - Alou
Biên kịch: Nguyễn Minh Huy - Alou
Quay phim: Nguyễn Minh Huy - Alou
Dựng phim: Nguyễn Minh Huy - Alou

——-

[NOW SCREENING] Escape (2014)
Watch this film online at: http://www.yxineff.com/en/film/thoat-2014/
Escape is a narrative experiment focusing on one situation, one character and one question: a young man wakes up to find himself trapped in a hubris, his broken leg stucks under a pile of bricks, what can he do to escape?
Director: HUY Nguyen Minh - Alou
Producer: HUY Nguyen Minh - Alou
Writer: HUY Nguyen Minh - Alou
Cinematographer: HUY Nguyen Minh - Alou
Editor: HUY Nguyen Minh - Alou

[ĐANG CHIẾU] Thoát (2014)

Xem trực tuyến tại: http://www.yxineff.com/film/thoat-2014/

Một thể nghiệm kể chuyện cô đọng tập trung vào một tình huống, một nhân vật và một câu hỏi: chàng trai tỉnh dậy trong đau đớn và phát hiện mình bị mắc trong một đống đổ nát với một chân đã gãy còn kẹt dưới đống gạch vụn, anh phải làm gì để thoát ra?

Đạo diễn: Nguyễn Minh Huy - Alou

Sản xuất: Nguyễn Minh Huy - Alou

Biên kịch: Nguyễn Minh Huy - Alou

Quay phim: Nguyễn Minh Huy - Alou

Dựng phim: Nguyễn Minh Huy - Alou

——-

[NOW SCREENING] Escape (2014)

Watch this film online at: http://www.yxineff.com/en/film/thoat-2014/

Escape is a narrative experiment focusing on one situation, one character and one question: a young man wakes up to find himself trapped in a hubris, his broken leg stucks under a pile of bricks, what can he do to escape?

Director: HUY Nguyen Minh - Alou

Producer: HUY Nguyen Minh - Alou

Writer: HUY Nguyen Minh - Alou

Cinematographer: HUY Nguyen Minh - Alou

Editor: HUY Nguyen Minh - Alou

1 day ago
0 notes
[ĐANG CHIẾU] Saigon Gangster (2014)
Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/saigon-gangster-2014
Khởi đầu bằng một tình huống căng thẳng hứa hẹn rất nhiều bạo lực, Saigon Gangster mang đầy đủ các yếu tố cổ điển của một phim hình sự để rồi vỡ òa trong bất ngờ. Chỉ qua vài tình tiết và khả năng nhào trộn genre, phim đã kịp khắc họa duyên dáng một vài chân dung độc đáo trong muôn vẻ người Sài Gòn.
THỰC HIỆN
Đạo diễn: Đào Anh Tuấn
Sản xuất: Huỳnh Thanh Sĩ
Biên kịch: Đào Anh Tuấn
Quay phim: Trần Quang Vinh
Dựng phim: Bùi Công Anh

——-

[NOW SCREENING] Saigon Gangster (2014)
Watch online at http://www.yxineff.com/en/film/saigon-gangster-2014
Starting with a serious situation which promises escalating violence, Saigon Gangster has all the classic elements of a thriller before it broke out into a suprising turn. Through humorous details and genre-mixing, this short film manages to briefly paint a charming portray of some unique Saigonese.
CREW
Director: TUAN Dao Anh
Producer: SI Huynh Thanh
Screenplay Writer: TUAN Dao Anh
Cinematographer: VINH Tran Quang
Editor: ANH Bui Cong

[ĐANG CHIẾU] Saigon Gangster (2014)

Xem trực tuyến tại http://www.yxineff.com/film/saigon-gangster-2014

Khởi đầu bằng một tình huống căng thẳng hứa hẹn rất nhiều bạo lực, Saigon Gangster mang đầy đủ các yếu tố cổ điển của một phim hình sự để rồi vỡ òa trong bất ngờ. Chỉ qua vài tình tiết và khả năng nhào trộn genre, phim đã kịp khắc họa duyên dáng một vài chân dung độc đáo trong muôn vẻ người Sài Gòn.

THỰC HIỆN

Đạo diễn: Đào Anh Tuấn

Sản xuất: Huỳnh Thanh Sĩ

Biên kịch: Đào Anh Tuấn

Quay phim: Trần Quang Vinh

Dựng phim: Bùi Công Anh

——-

[NOW SCREENING] Saigon Gangster (2014)

Watch online at http://www.yxineff.com/en/film/saigon-gangster-2014

Starting with a serious situation which promises escalating violence, Saigon Gangster has all the classic elements of a thriller before it broke out into a suprising turn. Through humorous details and genre-mixing, this short film manages to briefly paint a charming portray of some unique Saigonese.

CREW

Director: TUAN Dao Anh

Producer: SI Huynh Thanh

Screenplay Writer: TUAN Dao Anh

Cinematographer: VINH Tran Quang

Editor: ANH Bui Cong

1 day ago
0 notes
[ĐANG CHIẾU] M.O.7 (2014)
Xem trực tuyến tại: http://www.yxineff.com/film/m-o-7-2014
Với bối cảnh đặt ở tương lai gần, khi một loại thuốc giúp mơ theo ý muốn đã bị cấm vì tác dụng phục của nó, MO7 mô tả một cuộc bốc thăm may rủi mà giải thưởng là viên thuốc quý giá cuối cùng. Như trong mọi cuộc đua tranh khốc liệt, người tham gia phải sử dụng những thủ đoạn đen tối để đạt được mục đích. Điều gì đón chờ người chiến thắng ở cuối cuộc chơi giành giật những giấc mơ nhân tạo?
Đạo diễn: Lê Hoàng Nhật Minh
Sản xuất: Tôn Thị Thanh Chi
Biên kịch: Trần Vân Chinh
Quay phim: Ngô Minh Thanh
Dựng phim: Lê Hoàng Nhật Minh, Trần Vân Chinh

——-

M.O.7 (2014)
Watch this film online at http://www.yxineff.com/en/film/m-o-7-2014
Set in near future, when a tablet that helps people dream as they desire is banned due to side effects, MO7 portrays a lottery draw in which the prize is the last dream tablet. As in all harsh competitions, the participants have to rely on many tactics, even the most sinister ones to achieve the goal. What is waiting for the winner at the final line of this brutal race for an artificial dream?
CREW
Director: MINH Le Hoang Nhat
Producer: CHI Ton Thi Thanh
Writer: CHINH Tran Van
Cinematographer: THANH Ngo Minh
Editor: MINH Le Hoang Nhat, CHINH Tran Van

[ĐANG CHIẾU] M.O.7 (2014)

Xem trực tuyến tại: http://www.yxineff.com/film/m-o-7-2014

Với bối cảnh đặt ở tương lai gần, khi một loại thuốc giúp mơ theo ý muốn đã bị cấm vì tác dụng phục của nó, MO7 mô tả một cuộc bốc thăm may rủi mà giải thưởng là viên thuốc quý giá cuối cùng. Như trong mọi cuộc đua tranh khốc liệt, người tham gia phải sử dụng những thủ đoạn đen tối để đạt được mục đích. Điều gì đón chờ người chiến thắng ở cuối cuộc chơi giành giật những giấc mơ nhân tạo?

Đạo diễn: Lê Hoàng Nhật Minh

Sản xuất: Tôn Thị Thanh Chi

Biên kịch: Trần Vân Chinh

Quay phim: Ngô Minh Thanh

Dựng phim: Lê Hoàng Nhật Minh, Trần Vân Chinh

——-

M.O.7 (2014)

Watch this film online at http://www.yxineff.com/en/film/m-o-7-2014

Set in near future, when a tablet that helps people dream as they desire is banned due to side effects, MO7 portrays a lottery draw in which the prize is the last dream tablet. As in all harsh competitions, the participants have to rely on many tactics, even the most sinister ones to achieve the goal. What is waiting for the winner at the final line of this brutal race for an artificial dream?

CREW

Director: MINH Le Hoang Nhat

Producer: CHI Ton Thi Thanh

Writer: CHINH Tran Van

Cinematographer: THANH Ngo Minh

Editor: MINH Le Hoang Nhat, CHINH Tran Van

1 day ago
0 notes
Phía sau cửa sổ (2014)
Xem trực tuyến tại: http://www.yxineff.com/film/phia-sau-cua-so-2014
Một ngày như mọi ngày, cô bé thức giấc lúc 7 giờ, đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Có cậu bé đi ngang luống cuống ngã nhào làm sách vở rơi tung tóe. Phút hậu đậu đáng yêu đánh dấu khoảnh khắc hội ngộ của đôi bạn trẻ và từ khung cửa sổ ấy một tình yêu bắt đầu nhen nhóm. Nhẹ nhàng và trong sáng, chỉ với hai nhân vật và bối cảnh đơn giản cũng như không cần lời thoại, Phía sau khung cửa sổ vẫn đủ sức đem đến cảm giác ngọt ngào khi yêu và được yêu.
Đạo diễn: My NgOan
Sản xuất: My NgOan
Biên kịch: My NgOan
Quay phim: Duy JoSeph
Dựng phim: Duy JoSeph

——-

[NOW SCREENING] Behind the window (2014)
Watch online at: http://www.yxineff.com/en/film/phia-sau-cua-so-2014
Everyday, the girl wakes up at seven, comes by the window and looks down at the street in front of her house. A boy walks across and stumbles, his books fall all over the ground. The clumsy moment marks the young couple’s first encounter. From the window, love starts to flourish. Done in a light-hearted fashion, with only two characters in a simple set and no dialogue, Behind the Window still manages to capture the sweet feeling of being in love.
Director: My NgOan
Producer: My NgOan
Screenplay Writer: My NgOan
Cinematographer: Duy JoSeph
Editor: Duy JoSeph

Phía sau cửa sổ (2014)

Xem trực tuyến tại: http://www.yxineff.com/film/phia-sau-cua-so-2014

Một ngày như mọi ngày, cô bé thức giấc lúc 7 giờ, đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Có cậu bé đi ngang luống cuống ngã nhào làm sách vở rơi tung tóe. Phút hậu đậu đáng yêu đánh dấu khoảnh khắc hội ngộ của đôi bạn trẻ và từ khung cửa sổ ấy một tình yêu bắt đầu nhen nhóm. Nhẹ nhàng và trong sáng, chỉ với hai nhân vật và bối cảnh đơn giản cũng như không cần lời thoại, Phía sau khung cửa sổ vẫn đủ sức đem đến cảm giác ngọt ngào khi yêu và được yêu.

Đạo diễn: My NgOan

Sản xuất: My NgOan

Biên kịch: My NgOan

Quay phim: Duy JoSeph

Dựng phim: Duy JoSeph

——-

[NOW SCREENING] Behind the window (2014)

Watch online at: http://www.yxineff.com/en/film/phia-sau-cua-so-2014

Everyday, the girl wakes up at seven, comes by the window and looks down at the street in front of her house. A boy walks across and stumbles, his books fall all over the ground. The clumsy moment marks the young couple’s first encounter. From the window, love starts to flourish. Done in a light-hearted fashion, with only two characters in a simple set and no dialogue, Behind the Window still manages to capture the sweet feeling of being in love.

Director: My NgOan

Producer: My NgOan

Screenplay Writer: My NgOan

Cinematographer: Duy JoSeph

Editor: Duy JoSeph

1 day ago
0 notes