PREMIERE OF THE DAY: Trực nhật với Thư Kỳ (2012)  - International Competition
Link: http://www.yxineff.com/en/film/truc-nhat-voi-thu-ky-2012/
Trực nhật với Thư Kỳ (2012) screening from September 28,
Vietnam, Tâm Lý – Drama, 22 mins, directed by Đỗ Quốc Trung (Ha Noi, Vietnam), produced by Ngô Đài Trang (Ha Noi, Vietnam)
Ở một nền văn hóa “đạo mạo” như Việt Nam, có không nhiều bộ phim đề cập đến những xúc cảm tình dục tuổi mới lớn một cách trực diện, nếu không muốn nói là táo bạo, nhưng cũng rất tự nhiên như Trực nhật với Thư Kỳ của Đỗ Quốc Trung. Nhưng những va chạm giới tính đầu đời ấy, dù bỡ ngỡ hay bạo dạn, dù thật thà hay tinh quái, vẫn chỉ là cái nền để hai cá thể cô đơn – một gã trai lập dị và một hotgirl nhiều tai tiếng của trường trung học – tìm đến bên nhau, trong một tình cảm, bất chấp tất cả, vẫn đầy vẻ thuần khiết của tuổi học trò…
In an “honourable” culture like Vietnam, there are quite a number of films addressing the topic of sexual awakenings of teens in a straightforward manner, even boldly yet naturally like Do Quoc Trung’s On duty with Thu Ky. These initial contacts, whether surprising or daring, honest or cheeky, are only the foundation for two lonely individuals – a weird guy and an infamous hot girl in high school – to find their way to each other, in defiance of everything, still remain the innocence of adolescence…

PREMIERE OF THE DAY: Trực nhật với Thư Kỳ (2012)  - International Competition

Link: http://www.yxineff.com/en/film/truc-nhat-voi-thu-ky-2012/

Trực nhật với Thư Kỳ (2012) screening from September 28,

Vietnam, Tâm Lý – Drama, 22 mins, directed by Đỗ Quốc Trung (Ha Noi, Vietnam), produced by Ngô Đài Trang (Ha Noi, Vietnam)

Ở một nền văn hóa “đạo mạo” như Việt Nam, có không nhiều bộ phim đề cập đến những xúc cảm tình dục tuổi mới lớn một cách trực diện, nếu không muốn nói là táo bạo, nhưng cũng rất tự nhiên như Trực nhật với Thư Kỳ của Đỗ Quốc Trung. Nhưng những va chạm giới tính đầu đời ấy, dù bỡ ngỡ hay bạo dạn, dù thật thà hay tinh quái, vẫn chỉ là cái nền để hai cá thể cô đơn – một gã trai lập dị và một hotgirl nhiều tai tiếng của trường trung học – tìm đến bên nhau, trong một tình cảm, bất chấp tất cả, vẫn đầy vẻ thuần khiết của tuổi học trò…

In an “honourable” culture like Vietnam, there are quite a number of films addressing the topic of sexual awakenings of teens in a straightforward manner, even boldly yet naturally like Do Quoc Trung’s On duty with Thu Ky. These initial contacts, whether surprising or daring, honest or cheeky, are only the foundation for two lonely individuals – a weird guy and an infamous hot girl in high school – to find their way to each other, in defiance of everything, still remain the innocence of adolescence…

09/28/12 at 9:34am
1 note
  1. yxineff posted this