PREMIERE OF THE DAY: BOPHA PITORNGCHOMNAS TEKPLEANG - International Competition
Link: http://www.yxineff.com/film/bopha-pitorng-chomnas-tekpleang-2012/
Two Girls against the Rain (2012) screening on September 29
Cambodia, Documentary, 10 mins, directed by Sao Sopheak (Phnom Penh, Cambodia). Nominated for RAINBOW HEART AWARD and GREEN HEART AWARD.
Set against the background of a closed, conservative society and under the rule of Pol Pot in Cambodia, two women still fall in love with each other. They first face authority’s disapproval, then their families’, however, that did not stop them from being together. Even up until now, those two are still fighting for their rights to love and to be true to themselves. A documentary by Sao Sopheak, is simply made, mainly through the two characters’ narration, however, we can still see the transformations over the years of the public views on same-sex love and human freedom.
Trong bối cảnh xã hội còn rất khép kín và bảo thủ dưới sự cai trị của chính quyền Pol Pot tại Campuchia, hai người phụ nữ vẫn đem lòng yêu nhau. Họ vấp phải sự ngăn cản của chính quyền, rồi sau đó là tới gia đình, tuy nhiên, điều ấy không ngăn cản họ tìm đến với nhau. Thậm chí, cho tới tận lúc này, cả hai đều vẫn phải đấu tranh cho quyền được yêu và sống đúng với chính mình của bản thân. Bộ phim tài liệu của đạo diễn Sao Sopheak được thực hiện một cách đơn giản, chủ yếu qua lời kể của hai nhân vật, tuy nhiên, vẫn cho thấy được sự chuyển biến qua các thời đại trong cách nhìn nhận về vấn đề tình yêu đồng giới và quyền tự do của con người.

PREMIERE OF THE DAY: BOPHA PITORNGCHOMNAS TEKPLEANG - International Competition

Link: http://www.yxineff.com/film/bopha-pitorng-chomnas-tekpleang-2012/

Two Girls against the Rain (2012) screening on September 29

Cambodia, Documentary, 10 mins, directed by Sao Sopheak (Phnom Penh, Cambodia). Nominated for RAINBOW HEART AWARD and GREEN HEART AWARD.

Set against the background of a closed, conservative society and under the rule of Pol Pot in Cambodia, two women still fall in love with each other. They first face authority’s disapproval, then their families’, however, that did not stop them from being together. Even up until now, those two are still fighting for their rights to love and to be true to themselves. A documentary by Sao Sopheak, is simply made, mainly through the two characters’ narration, however, we can still see the transformations over the years of the public views on same-sex love and human freedom.

Trong bối cảnh xã hội còn rất khép kín và bảo thủ dưới sự cai trị của chính quyền Pol Pot tại Campuchia, hai người phụ nữ vẫn đem lòng yêu nhau. Họ vấp phải sự ngăn cản của chính quyền, rồi sau đó là tới gia đình, tuy nhiên, điều ấy không ngăn cản họ tìm đến với nhau. Thậm chí, cho tới tận lúc này, cả hai đều vẫn phải đấu tranh cho quyền được yêu và sống đúng với chính mình của bản thân. Bộ phim tài liệu của đạo diễn Sao Sopheak được thực hiện một cách đơn giản, chủ yếu qua lời kể của hai nhân vật, tuy nhiên, vẫn cho thấy được sự chuyển biến qua các thời đại trong cách nhìn nhận về vấn đề tình yêu đồng giới và quyền tự do của con người.

09/29/12 at 1:47pm